RESTA CU'MME Domenico Modugno - Mina

Resta cu'mme

Domenico Modugno

Ammore...Ammore...Ammore...

Dimme tu che ll' aggi' 'a di',
dimme tu comme aggi' 'a fa
stasera,
dimane
pe' 'a fa restà...
Resta cu' mme
pe' carità,
statte cu' mme
nun me lassà.
Famme penà,
famme 'mpazzì,
famme dannà,
ma dimme si.
Moro pe'tte,
vivo pe' tte,
vita d' 'a vita mia.
Nun me 'mporta d'o passato,
nun me 'mporta 'e chi t'avuto,
resta cu' mme, cu' mme.

Altri interpreti: Mina